cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla frazy:

aniołyAnioły - hierarchia anielska

Anioły

O hierarchii anielskiej dowiadujemy się ze Starego Testamentu . Wielu Świętych w swoich wizjach mogło doświadczyć obecności niebiańskich istot . W traktacie  Pseudo Dionizego Areopagity opisany jest wszechświat jako dzieło Doskonałego Stwórcy , widzi on w swoich wizjach nieskończoną ilość Aniołów żyjących w hierarchicznym porządku . Według niego otaczają Tron Boga i płoną ogniem czystej miłości . Są one uporządkowane w trzech hierarchiach po trzy grupy .

 

I   Hierarchia

  • - Serafy ( Kryształowa Sfera )
  • - Cheruby ( Gwiazdy Stałe )
  • -Trony ( Saturn – Duchy Kontemplujące )

Stoją one najbliżej Tronu Boga . Seraf w języku hebrajskim znaczy „ płonący ogniem ‘’ . Cherub to ten , który jest pełen wiedzy , mądry . Tron oznacza bliskość Tronu Boga , jako najbliżej Niego osadzony . Anioły te są wtajemniczone w wiedzę , której nie mogą poznać inne Zastępy Chórów . Ich ciała nie są ani subtelne , ani astralne , gdyż są płomieniem ognia . Tylko w bardzo ważnych przypadkach zstępują One na ziemię , przybierają wtedy ciało astralne i oznajmiają ważne rzeczy . Chór ten wiecznie śpiewa przed  Tronem Najwyższego i jest Jego pierwszym głosem nigdy nieustającym . Melodia ta jest niepodobna do żadnej znanej melodii ziemskiej , piękne Chorały gregoriańskie są niczym w porównaniu z gigantyczną symfonią Aniołów .

II  Hierarchia

  • - Panowania  ( Jowisz – Sprawiedliwi )
  • - Mocarstwa ( Mars – Moce – Dzielni )
  • -Potęgi  ( Słońce – Mądrzy – Potęgi )

Anioły te są podległe wyższej hierarchii . Również śpiewają hymny ku Bogu , i zawiadują tymi którzy są pod nimi . Jako potęgi mocarne mają władzę nad całym układem gwiezdnym i planetarnym . Zostały wtajemniczone w siły oczyszczenia więc nigdy nie nadużywają swojej władzy . Nieustannie wpatrują się w oblicze Boga i od Niego czerpią swoją Moc . Mają one niezliczoną ilość Aniołów , które wypełniają ich rozkazy .

III Hierarchia

  • -Zwierzchności ( Wenus- Duchy Miłości – Księstwa  )
  • -Archaniołowie ( Merkury – Duchy Chwały )
  • -Aniołowie ( Księżyc – Duchy które nie dotrzymały ślubów )

To trzeci i ostatni w Niebiańskim Dworze Chór Aniołów . Sfera ta podległa jest wyższym Zastępom i jest najbardziej dostępna ludziom mieszkającym na Ziemi . Bóg Ojciec w swojej nieskończonej dobroci powołał tą grupę Aniołów specjalnie dla człowieka . Każdy człowiek bez względu na kolor skóry , wyznanie , czy przynależność narodową ma swojego Anioła , który opiekuje się nim od momentu narodzin . Kontemplując Miłość do Boga , wznoszą swoje oblicze ku światłu . Towarzyszą człowiekowi podczas jego wędrówki pilnując , aby wypełniła się wola Boga . Jeśli zdarzy się że człowiek podczas swojej wędrówki  wypełnia swoje przeznaczenie i pojął prawdziwy sens życia , na ścieżce swojego rozwoju duchowego osiągnął wyższy stopień , wtedy Anioł ustępuje miejsca temu , który stoi  nad nim wyżej i dla człowieka rozpoczyna się prawdziwa ścieżka ku świętości . Staje się on wtedy odblaskiem Boga , postrzeganym bardzo często przez ludzi jako wybrany przez Boga . Jest jeszcze najniższa Hierarchia nazywa się Sefira – Malkuth nie podlega ona żadnemu z Chórów gdyż odnosi się ona do ludzi żyjących na ziemi . Są nią dusze szczęśliwe , obdarzone miłością niepodlegającą żadnemu podziałowi . Takie dusze kochają wszystkich , patrząc na innych oczami Boga . Pragną odejść stąd jak najszybciej , gdyż stale tęsknią za niebiańską ojczyzną . 

Anioł Rafael

ARCHANIOŁ  RAFAEL  – Słońce – Równowaga – Tiphereth- Uzdrowiciel Boga

 

Archanioł Rafael symbolizuje Bożą Łaskę i Jego miłosierdzie . Jest znany przede wszystkim jako uzdrowiciel . Imię Rafael oznacza „Bóg uzdrawia” lub „lekarstwo Boże” jest symbolem uzdrawiania wszelkich dolegliwości na duszy i ciele . Jest również symbolem równowagi zarówno kosmicznej jak i duchowej . Choroba nie jest karą zesłaną przez Boga , lecz następstwem naszych ziemskich ułomności . Negatywne emocje , lęki , stresy , kompleksy oraz ich pielęgnowanie poprzez nadmierne użalanie się nad sobą , prowadzą do smookaleczenia duszy , a potem ciała . W ten sposób sami podświadomie ściągamy na siebie nieszczęścia , wymierzamy sobie sprawiedliwość. Tylko siła tkwiąca w wybaczeniu ma moc natychmiastowego uzdrowienia .  Prosząc Archanioła Rafaela o uwolnienie z cierpień dręczących nasze ciało , prosimy również o poznanie jego wartości i zrozumienia ukrytego sensu . Bowiem prawdziwym bohaterem nie jest ten który nigdy nie upadł , a ten , który umiał się podnieść . Archanioł Rafael poprzez uzdrowienie kształtuje otoczenie duchowe człowieka i dokonuje głębokiej przemiany .  Ponieważ Jego atrybutem jest Słońce jako światło fizyczne , ma on również dostęp do wszelkiej istoty żywej , zamieszkującej kulę ziemską . Wpływa na piękność barw i kształtów w świecie mineralnym , roślinnym i zwierzęcym . Uzdrawia każdy organ w ciele człowieka , lecz szczególnie serce , gdyż położone jest ono centralnie tak jak Słońce , będące głównym motorem całego układu . Jest nacechowany miłosierdziem , bezinteresownością i wspaniałomyślnością .

Planeta – słońce

Kamień szlachetny – wszystkie kamienie błyszczące

Metal – złoto

Kolor  - żółty , złoty

Kadzidła – różane

 

Anioł Raziel

ARCHANIOŁ  RAZIEL – Kule usiane gwiazdami – Miłość – Hochmah -Odłamek Boga

Archanioł Raziel jest Mądrością i Wiedzą ponad wszelki rozum . Miłość Boga przejawia się w Jego mądrości i inteligencji . Ten Archanioł kieruje również duchową intuicją , przekazuje myśl za pomocą wszystkich trzech poziomów : podświadomości , świadomości i nadświadomości . Jego oślepiający blask rzuca światło na gwiazdy i orbity planet . Archanioł Raziel przewodniczy więc nadsubstancjonalnej nadświadomości dla dobra jakie ma się dokonać . Reprezentuje myśl Boga , lecz nie objawia wszystkich Jego tajemnic . Zapieczętowane od prapoczątków , będą one stopniowo odsłaniane , gdyż w odwiecznym planie Boga ograniczeni jesteśmy czasem . W odpowiednim momencie poznamy i odkryjemy tajemnice . Teraz są jeszcze zapieczętowane przed człowiekiem , gdyż jesteśmy na nie jeszcze nie gotowi . Poznając nieznane jeszcze prawa i siły , dokonałby samozniszczenia .

Wiedzieć – znaczy umieć .

Archanioł Raziel był tym , który w pierwotnych czasach zstąpił na ziemię i objawił ludziom tajemnicę pisma . Pismo to zachowane jest do dziś i znajduje się w dawnych manuskryptach .Archanioła Raziela można prosić o wszystko co ma związek z nauką , wiedzą i mądrością . Nie tylko szkolną , ale również mądrością życiową oraz umiejętność rozpoznawania między dobrem a złem . Archanioł Raziel ma pieczę nad zastępami Cherubinów .

 

Kamień szlachetny -  Szmaragd , Szafir

Metal – Złoto – Srebro

Kolor – Biały , Żółty , Indygo

Kadzidło – Mirra

 

 

Anioł Tzahkiel

ARCHANIOŁ TZAPHKIEL   - Saturn – Inteligencja – Binah – Bóg patrzy .

Archanioł Tzaphkiel rozwija myśl Boga , gdyż „mądry” oznacza „sprawiedliwy” . Z niego wyłoniły się dwa światy : górny i dolny , gdzie prawdziwie sprawiedliwy jest ten , kto odróżnia dobro od zła . Mądrość zawarta w duchowych wibracjach pozwala umiejętnie dysponować sercem i rozumem . Mądre słowa mówią że rozum uczciwego człowieka mieści się w jego sercu . Sprawiedliwy to ten , który dobro i zło waży na jednej szali , badając przyczynę i skutek . Mądrość  jest cierpliwa , ale i sprawiedliwa . Archanioł Tzaphkiel ma wpływ na wszelki kształt , formę i budowę , z zachowaniem całkowitej równowagi dla świata długiego i krótkiego , górnego i dolnego , cielesnego i duchowego , zmysłowego i boskiego . Dobro i zło są emanacją przedwiecznej Mądrości i Sprawiedliwości . Jego myśl przewodnia „ Bóg patrzy” nacechowana jest koniecznością patrzenia na świat i ludzi ,  oczami  Boga . Każdemu dany jest czas aby mógł zrozumieć skutki swojego postępowania . W modlitwach prosimy o to , aby nasze osądy i wybory były roztropne . O uwolnienie od czynników zbyt subiektywnych , jakimi są upodobania , korzyści , antypatie i sympatie . Roztropność  jest cnotą która prowadzi do pokory i prawdy .

 

 

Metal – miedź

Kamień szlachetny – agat , ołów i onyks

Kolor – fiolet

Kadzidło – mirra i mak


ArtykułyWydarzenia

Nie znaleziono pasujących wydarzeń


OgłoszeniaCopyright 2017 wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie treści zabronione
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA