cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin

§ 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.        Wydawcą i właścicielem Serwisu internetowego www.swiaduchowy.pl jest Irys Sp. z o.o. pod adresem  ul. Krakowska 26, Zabierzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000564188

2.        Rozpoczęcie korzystania z Serwisu www.swiatduchowy.pl w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

3. Właściciel Serwisu www.swiatduchowy.pl udostępnia bezpłatnie użytkownikom Internetu korzystanie z Serwisu.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

5. Wydawca Serwisu nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łącz internetowych lub serwera.

6. Wydawca Serwisu nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkowników

§ 2 ZAKRES USŁUG

1. Wydawca udostępnia bezpłatnie na stronach Serwisu następujące informacje:

a) Artykuły  o tematyce ezoterycznej, naturoterapii, zdrowia i inne

b) Zdjęcia

c) Filmy (w tym z aktywnymi przekierowaniami na serwis youtube.com)

d) Newsletter

e) Wtyczkę , umożliwiającą Użytkownikowi przekierowanie do serwisu spłecznościowego  Facebook

f)  Forum dyskusyjne związane z tematyką i działami Serwisu swiatduchowy.pl. Możliwość udziału w dyskusji możliwa jest tylko dla zalogowanych użytkowników (oddzielny Punt Regulaminu)

g) Ogłoszenia firm i osób prywatnych świadczących usługi w dziale „Ogłoszenia”. Za treść ogłoszeń i reklam wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

2. Wydawca oświadcza że wszelkie sposoby, przepisy lecznicze oraz porady które znajdują się na stronach Serwisu www.swiatduchowy.pl  należy przez zastosowaniem skonsultować z lekarzem. Wszystkie informacje zawarte w dziale Naturoterapia, Zdrowie, Rozwój Osobisty (oraz pokrewne) mają charakter doradczy i nie noszą znamion porad zdrowotnych lub  konsultacji medycznych.

3. Wydawca udostępnia do kontaktu z Użytkownikiem adres poczty elektronicznej swiatduchowy@gmail.com oraz formularz kontaktowy dostępny bezpośrednio ze strony Serwisu.

 § 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. Wydawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści i zdjęć zawartych w Serwisie

2. Wydawca wyraża zgodę na udostępniane treści zawartych w Serwisie wyłącznie z podaniem ich źródła

3. Serwis może zostać zmieniony przez właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

4.  Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z korzystaniem z Serwisu. Aby zgłosić reklamację należy skorzystać z poczty email i wysłać informację na adres : swiatduchowy@gmail.com. Czas rozpatrzenia reklamacji właściciel ustalił na okres 21 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana za pośrednictwem poczty email na adres podany przez zgłaszającego  reklamację.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie należy spełnić wymagania techniczne: 

a) Korzystać z urządzenia (np. laptop, komputer stacjonarny, smartfon, tablet) które musi mieć aktywne połączenie z siecią Internet

b).  Sprzęt wymieniony w punkcie 4a musi być wyposażony w  internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie „cookies oraz JavaScript.

c) . Aby skorzystać z usług serwisu: forum oraz newslatter Serwis wymaga od użytkownika dostępu do konta email (poczty elektronicznej)

d). Korzystanie z Serwisu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika: adres IP domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której użytkownik połączył się z  Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika  przeglądarka oraz system operacyjny

 

§ 5 OCHRONA DANYCH

1. Serwis nie wymaga od Użytkownika ujawniania danych osobowych. W przypadku rejestracji wymaganej w działach:  forum i newslatter wymagane jest podanie przez Użytkownika  danych które umożliwią skontaktowanie się z nim poprzez pocztę email. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.

2. Serwis w formularzu kontaktowym wymaga podania adresu poczty email w celu skontaktowania się  Użytkownikiem. Pozostałe dane są dobrowolne i nie są w żaden sposób weryfikowane przez wydawcę Serwisu.

3.  Dane Użytkowników nie są udostępniane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez wydawcę Serwisu wyłącznie po uprzednim zezwoleniem Użytkownika

4. Każdy Użytkownik, który udostępnił wydawcy Serwisu  swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182 z późn. zm.)

5. Wydawca Serwisu ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie  w niniejszym regulaminie.

2.        We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.        Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania

4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

 

 Copyright 2017 wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie treści zabronione
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA